เนื่องจากการระบาดของภาวะ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานว่าการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย

ทางสมาคมได้รบรวมหลักฐาน ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ และสามารถเข้าดูได้ผ่าน link นี้ครับ